Centralne ogrzewanie kominkowe

Wiele z budowanych dziś domów ma być wyposażonych w ogrzewanie kominkowe. Choć z przepisów wynika, że kominek nie powinien być jedynym źródłem ciepła dla domu, wiele budynków nie ma innego rodzaju ogrzewania. Ale czy możliwe jest, by kominek był źródłem energii dla domowej instalacji centralnego ogrzewania? Oczywiście, co najmniej na dwa sposoby.

Wodne centralne ogrzewanie z kominkiem

Kominek z płaszczem wodnym może być źródłem ciepła dla centralnej instalacji ogrzewczej. Bo tak naprawdę to taki kominek z płaszczem z punktu widzenia ogrzewania jest niczym innym, jak kotłem centralnego ogrzewania na drewno. Tak samo jak kocioł, produkuje ciepłą wodę o odpowiedniej temperaturze, która rozprowadza ciepło do ogrzewania podłogowego lub grzejników.

Z punktu widzenia pracy instalacji centralnego ogrzewania, kominek z płaszczem wodnym to kocioł na drewno. Instalacja do rozprowadzania ciepła z kominka musi być zaprojektowana tak, jak dla zwykłego kotła na paliwo stałe. Przepisy wymagają, by była to instalacja otwarta, tj. z otwartym naczyniem wzbiorczym, umieszczonym w najwyższym punkcie instalacji ogrzewczej. Naczynie musi być bezpośrednio połączone z kotłem (kominkiem). Jego zadaniem jest przejąć wrzącą wodę, która w kominku się pojawi, gdy w domu zabraknie prądu i pompa obiegowa przestanie wymuszać przepływ wody przez kominek. Woda przestanie odbierać ciepło na bieżąco, przegrzeje się i zagotuje. Wyjątkiem są kominki wyposażone w, jak to precyzują przepisy, urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła (wężownicę schładzającą). Tylko takie kominki można łączyć z instalacją zamkniętą, z przeponowym naczyniem wzbiorczym.

Rodzi to pewne problemy związane ze współpracą z instalacją, gdy kominek nie jest podstawowym i jedynym źródłem ciepła dla domu. Przykładowo w sytuacji, gdy kominek ma być wykorzystywany tylko okazjonalnie a głównym źródłem ciepła dla domu będzie kocioł gazowy. Ja takiego rozwiązania nie polecam, bo kominek z płaszczem wodnym to drogie urządzenie, którego koszt zakupu zwraca się przy intensywnej eksploatacji, a nie gdy kominek stoi bezczynnie w salonie.

Sprawę oczywiście daje się rozwiązać, ale o tym będzie przy innej okazji.

Kominki z rozprowadzeniem gorącego powietrza

Innym rozwiązaniem są kominki powietrzne, które dostarczają ciepło do pomieszczeń podgrzewając powietrze. Typowy taki kominek stoi wewnątrz obudowy, w której wykonane są otwory pozwalające na wymianę ciepłego powietrza z pokojem, w którym kominek się znajduje.

Ale można to rozwiązanie wykorzystać do rozprowadzenia ciepła po całym domu. Wtedy mamy do czynienia z czymś w rodzaju centralnego ogrzewania powietrznego, nadmuchowego.

Jak to działa? Ano w obudowie montuje się wtedy centralę dystrybucji powietrza, która rozdziela gorące powietrze na kilka kanałów, którymi trafia ono do pokoi. Kanały w pokojach kończą się anemostatami, które rozprowadzają powietrze możliwie równomiernie po całym pokoju. Niekiedy, przy bardziej rozbudowanych instalacjach, stosuje się wentylatory do wymuszania przepływu powietrza przez instalację. W mniejszych instalacjach, w zwartych domach, w których kominek stoi w środkowym pomieszczeniu, stosuje się rozprowadzenie gorącego powietrza grawitacyjne. Ciepłe powietrze nagrzane od kominka samo wpływa do kanałów i opuszcza je w pokojach.

W handlu tego typu instalacje określa się jako kominki z dystrybucją gorącego powietrza.

One Response to “Centralne ogrzewanie kominkowe”

  1. […] to kominki z dystrybucją gorącego powietrza. Opisałem to zresztą (obywa warianty) we wpisie o centralnym ogrzewaniu kominkowym, nie ma sensu tego […]

Leave a Response