Ogrzewanie geotermalne

Energia geotermalna to energia czerpana z wnętrza ziemi. Zasadniczo tego pojęcia używa się w dużej energetyce do nazwania zasobów energii pod postacią gorącej wody dostępnej z podziemnych złóż. Możliwe jest wykorzystanie tej wody do produkcji energii elektrycznej i ciepła w ciepłowniach geotermalnych.

W Polsce funkcjonuje kilka ciepłowni geotermalnych, które od zwykłych lokalnych ciepłowni różnią się niewiele. Z punktu widzenia źródła ciepła i całej aparatury, rzecz jasna, różnica jest ogromna i zasadnicza. W takiej ciepłowni ciepło pozyskuje się z ziemi przez wydobywanie gorącej wody ze studni głębinowej i zrzucanie do drugiej studni wody po schłodzeniu.

W mniejszej skali, nasze domy też mogą być ogrzewane geotermalnie, czyli ciepłem z ziemi. W większości przypadków dotyczy to jednak ciepła z płytkich warstw gruntu, które nie pochodzi z rozgrzanego wnętrza ziemi. Jeśli zatem nie z wnętrza ziemi, to skąd?

Ano ogrzewanie pompą ciepła z gruntowym wymiennikiem jako dolne źródło ciepła tak naprawdę pozwala na pozyskiwanie energii słonecznej zmagazynowanej w gruncie. Jak to wygląda w szczegółach, przedstawia poniższa ilustracja.

Rozkład temperatur w gruncie i schemat ideowy wymiennika ciepła w gruncie.

Rozkład temperatur w gruncie i schemat ideowy wymiennika ciepła w gruncie.

Powyższy obrazek przedstawia zmiany rozkładu temperatur w gruncie na przestrzeni roku, kierunek przepływu ciepła oraz ideowy schemat wymiennika ciepła dla pompy ciepła. Wymiennik w gruncie zakopany jest najczęściej na głębokości 1,6-2,2 metra, zależnie od strefy klimatycznej, w której zlokalizowany jest budynek. Na tej głębokości temperatura nie spada poniżej kilku stopni Celsjusza. Na głębokości 4 metrów od powierzchni temperatura jest niemalże stała, zmienia się w ciągu roku w zakresie 7-11°C.

Ciepło dociera do przypowierzchniowych warstw gruntu głównie przez przewodzenie, zasilane przez promieniowanie słoneczne. Rocznie tego promieniowania słonecznego powierzchnia gruntu otrzymuje w Polsce ok. 1 000 kWh/m². Ciepło wnika też do gruntu za pośrednictwem wód opadowych, które wsiąkają niosąc ciepło w głąb gleby. Dlatego niektórzy polecają, by w trawniku, pod którym zainstalowany jest wymiennik pompy ciepła, rozsączać wodę deszczową z dachu budynku.

Inspiracją dla narysowania tego obrazka był dla mnie ten artykuł, dane odnośnie temperatury gruntu wziąłem stąd.

Więcej informacji na temat scentralizowanego (ale nie tylko) ogrzewania geotermalnego znajdziesz tutaj.

Leave a Response