Centralne ogrzewanie

Cykl encyklopedię pojęć grzewczych zaczniemy od hasła „centralne ogrzewanie”, czyli od tytułu tego serwisu.

Centralne ogrzewanie to taki sposób dostarczenia ciepła do pomieszczeń, który zakłada produkcję nośnika ciepła w jednym miejscu i jego rozprowadzenie po pomieszczeniach. Źródłem ciepła najczęściej jest kocioł, który podgrzewa wodę w instalacji centralnego ogrzewania. Czasem czynnikiem grzewczym jest nie woda, lecz inna ciecz (np. glikol), niekiedy wykorzystuje się centralne ogrzewania powietrzne (kominkowa Dystrybucja Gorącego Powietrza, albo system o handlowej nazwie Legalett).

Ciepło do pomieszczeń trafia najczęściej za pośrednictwem grzejników (kaloryferów) lub ogrzewania płaszczyznowego — podłogowego, ściennego lub sufitowego.

Centralne ogrzewanie jest przeciwieństwem ogrzewania miejscowego lub strefowego.

Pojęcia pokrewne i powiązane:

  • kocioł,
  • instalacja centralnego ogrzewania,
  • zład,
  • grzejnik,
  • ogrzewanie podłogowe.

Leave a Response