Ogrzewanie podłogowe

Jednym z bardziej nowoczesnych sposobów na dostarczanie ciepła do pomieszczeń jest ogrzewanie podłogowe, jeden z rodzajów ogrzewania płaszczyznowego. W tym przypadku nośnik ciepła nie trafia do grzejników, które podgrzewają powietrze, tylko do sieci rurek zalanych w betonie w podłodze.

Pomysł na ogrzewanie podłogowe nie jest nowy, bo stosowano je już w czasach antycznych, i znano pod nazwą hypocaustum. Ostatnimi czasy (mam na myśli drugą połowę ubiegłego wieku) takiego ogrzewania się nie stosowało głównie ze względu na popularność grawitacyjnych instalacji centralnego ogrzewania. Ogrzewanie podłogowe bez pompy działać nie będzie.

Poniżej fotografia rurek ogrzewania podłogowego rozłożonych na pierwszej warstwie wylewki, przygotowanych do zalania jastrychem. Czytaj dalej wpis p.t. Ogrzewanie podłogowe →

Instalacja centralnego ogrzewania

W dzisiejszym artykule kilka słów na temat tego, z czego składa się instalacja wodnego centralnego ogrzewania — jakie są jej elementy i ich funkcje.

Zanim zaczniemy wymieniać i opisywać poszczególne elementy instalacji, wspomnieć trzeba, że istnieją dwa podstawowe rodzaje instalacji centralnego ogrzewania — grawitacyjne i pompowe.

Grawitacyjne i pompowe

W instalacjach grawitacyjnych, kocioł musi znajdować się zawsze w najniższym punkcie instalacji. Podgrzewana przez niego woda jest lżejsza od wody powracającej z grzejników, dlatego siła wyporu przepycha ją w górę instalacji. Stamtąd trafia do grzejników, gdzie się ochładza (oddaje ciepło do pomieszczeń) i wraca do kotła.

Czytaj dalej wpis p.t. Instalacja centralnego ogrzewania →

Centralne ogrzewanie na gaz, czy elektryczne?

Typowy inwestor rozważający budowę domu ma do wyboru całą masę źródeł ciepła. Może wybierać pomiędzy kotłami na paliwa stałe (drewno, biomasa), ciekłe (olej opałowy, gaz skroplony LPG) i gazowe (gaz ziemny), albo ogrzewaniem elektrycznym.

Czasem aż tak wielkiego wyboru nie ma. Niekiedy dostęp do sieci gazowej jest niemożliwy lub nieopłacalny ze względu na odległość od gazociągu. Czasem ogrzewanie węglowe nie jest dopuszczalne w planie zagospodarowania przestrzennego albo ze względu na obowiązujący program likwidacji źródeł niskiej emisji.

Jeśli do wyboru masz tylko ogrzewanie na gaz, albo elektryczne, w dwóch słowach poleciłbym jednak gazowe. Czytaj dalej wpis p.t. Centralne ogrzewanie na gaz, czy elektryczne? →

Centralne ogrzewanie

Cykl encyklopedię pojęć grzewczych zaczniemy od hasła „centralne ogrzewanie”, czyli od tytułu tego serwisu.

Centralne ogrzewanie to taki sposób dostarczenia ciepła do pomieszczeń, który zakłada produkcję nośnika ciepła w jednym miejscu i jego rozprowadzenie po pomieszczeniach. Źródłem ciepła najczęściej jest kocioł, który podgrzewa wodę w instalacji centralnego ogrzewania. Czasem czynnikiem grzewczym jest nie woda, lecz inna ciecz (np. glikol), niekiedy wykorzystuje się centralne ogrzewania powietrzne (kominkowa Dystrybucja Gorącego Powietrza, albo system o handlowej nazwie Legalett).

Ciepło do pomieszczeń trafia najczęściej za pośrednictwem grzejników (kaloryferów) lub ogrzewania płaszczyznowego — podłogowego, ściennego lub sufitowego.

Centralne ogrzewanie jest przeciwieństwem ogrzewania miejscowego lub strefowego.

Pojęcia pokrewne i powiązane:

  • kocioł,
  • instalacja centralnego ogrzewania,
  • zład,
  • grzejnik,
  • ogrzewanie podłogowe.