Centralne ogrzewanie kominkowe

Wiele z budowanych dziś domów ma być wyposażonych w ogrzewanie kominkowe. Choć z przepisów wynika, że kominek nie powinien być jedynym źródłem ciepła dla domu, wiele budynków nie ma innego rodzaju ogrzewania. Ale czy możliwe jest, by kominek był źródłem energii dla domowej instalacji centralnego ogrzewania? Oczywiście, co najmniej na dwa sposoby.

Wodne centralne ogrzewanie z kominkiem

Kominek z płaszczem wodnym może być źródłem ciepła dla centralnej instalacji ogrzewczej. Bo tak naprawdę to taki kominek z płaszczem z punktu widzenia ogrzewania jest niczym innym, jak kotłem centralnego ogrzewania na drewno. Tak samo jak kocioł, produkuje ciepłą wodę o odpowiedniej temperaturze, która rozprowadza ciepło do ogrzewania podłogowego lub grzejników.

Czytaj dalej wpis p.t. Centralne ogrzewanie kominkowe →

Ogrzewanie geotermalne

Energia geotermalna to energia czerpana z wnętrza ziemi. Zasadniczo tego pojęcia używa się w dużej energetyce do nazwania zasobów energii pod postacią gorącej wody dostępnej z podziemnych złóż. Możliwe jest wykorzystanie tej wody do produkcji energii elektrycznej i ciepła w ciepłowniach geotermalnych.

W Polsce funkcjonuje kilka ciepłowni geotermalnych, które od zwykłych lokalnych ciepłowni różnią się niewiele. Z punktu widzenia źródła ciepła i całej aparatury, rzecz jasna, różnica jest ogromna i zasadnicza. W takiej ciepłowni ciepło pozyskuje się z ziemi przez wydobywanie gorącej wody ze studni głębinowej i zrzucanie do drugiej studni wody po schłodzeniu.

W mniejszej skali, nasze domy też mogą być ogrzewane geotermalnie, czyli ciepłem z ziemi. W większości przypadków dotyczy to jednak ciepła z płytkich warstw gruntu, które nie pochodzi z rozgrzanego wnętrza ziemi. Jeśli zatem nie z wnętrza ziemi, to skąd? Czytaj dalej wpis p.t. Ogrzewanie geotermalne →

Centralne ogrzewanie grawitacyjne

Za dawnych czasów domowe instalacje grzewcze pozbawione były pomp obiegowych. Budowano je bowiem jako instalacje grawitacyjne. Takie ogrzewanie grawitacyjne pod pewnymi względami przewyższało dzisiejsze instalacje, bo mogło funkcjonować również przy braku energii elektrycznej. Tę zaletę zrozumie każdy, komu wyłączono prąd na dwa tygodnie w środku zimy…

Z drugiej strony grawitacyjne instalacje centralnego ogrzewania miały szereg wad, które spowodowały ich wyeliminowanie z rynku.

Kocioł w piwnicy

Najpoważniejszą wadą instalacji grawitacyjnych z dzisiejszego punktu widzenia była konieczność montażu kotła centralnego ogrzewania na najniższej kondygnacji, czyli w piwnicy. Tak naprawdę w tamtych czasach wszystko do siebie pasowało. Najpopularniejszym paliwem do ogrzewania domu był węgiel, ewentualnie koks, więc obok kotłowni trzeba było mieć skład paliwa. I to wszystko ładnie mieściło się w piwnicy pod domem. Tym, że trzeba zbudować dodatkową powierzchnię budynku a później ją ogrzać (choćby nawet i ciepłem odpadowym z kotła, ale zawsze), jednocześnie zwiększając straty ciepła do otoczenia (kto by izolował wtedy ściany fundamentowe), nikt się nie przejmował. Kończyło się to trochę w takim błędnym kole — inwestor budował za duży dom, który później musiał ogrzewać za dużym kotłem, dla którego trzeba było olbrzymiego pomieszczenia na węgiel w piwnicy.

Czytaj dalej wpis p.t. Centralne ogrzewanie grawitacyjne →

Dobór i zbilansowanie ogrzewania domu

W dzisiejszym wpisie zajmiemy się zagadnieniem projektowania instalacji ogrzewczych i doboru urządzeń, które w obrębie tej instalacji będą współpracować.

Zadaniem instalacji centralnego ogrzewania jest wyprodukowanie odpowiedniej ilości ciepła do ogrzania domu i jego rozprowadzenie po budynku a następnie dostarczenie w żądanych proporcjach do poszczególnych pomieszczeń. Do projektowania i obliczeń przyjmuje się, że temperatura w łazienkach wynosić będzie 24°C a temperatura w pozostałych pomieszczeniach — 20°C. Inwestor może zażądać przyjęcia niższych temperatur do obliczeń zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń takich jak na przykład spiżarnia, garderoba, pomieszczenie gospodarcze czy garaż. Do obliczeń wykorzystuje się temperaturę zewnętrzną z przedziału -16…-24°C, w zależności od lokalizacji budynku w jednej z pięciu przyjmowanych dla Polski stref klimatycznych. Czytaj dalej wpis p.t. Dobór i zbilansowanie ogrzewania domu →