Centralne ogrzewanie na gaz, czy elektryczne?

Typowy inwestor rozważający budowę domu ma do wyboru całą masę źródeł ciepła. Może wybierać pomiędzy kotłami na paliwa stałe (drewno, biomasa), ciekłe (olej opałowy, gaz skroplony LPG) i gazowe (gaz ziemny), albo ogrzewaniem elektrycznym.

Czasem aż tak wielkiego wyboru nie ma. Niekiedy dostęp do sieci gazowej jest niemożliwy lub nieopłacalny ze względu na odległość od gazociągu. Czasem ogrzewanie węglowe nie jest dopuszczalne w planie zagospodarowania przestrzennego albo ze względu na obowiązujący program likwidacji źródeł niskiej emisji.

Jeśli do wyboru masz tylko ogrzewanie na gaz, albo elektryczne, w dwóch słowach poleciłbym jednak gazowe. Czytaj dalej wpis p.t. Centralne ogrzewanie na gaz, czy elektryczne? →

Centralne ogrzewanie

Cykl encyklopedię pojęć grzewczych zaczniemy od hasła „centralne ogrzewanie”, czyli od tytułu tego serwisu.

Centralne ogrzewanie to taki sposób dostarczenia ciepła do pomieszczeń, który zakłada produkcję nośnika ciepła w jednym miejscu i jego rozprowadzenie po pomieszczeniach. Źródłem ciepła najczęściej jest kocioł, który podgrzewa wodę w instalacji centralnego ogrzewania. Czasem czynnikiem grzewczym jest nie woda, lecz inna ciecz (np. glikol), niekiedy wykorzystuje się centralne ogrzewania powietrzne (kominkowa Dystrybucja Gorącego Powietrza, albo system o handlowej nazwie Legalett).

Ciepło do pomieszczeń trafia najczęściej za pośrednictwem grzejników (kaloryferów) lub ogrzewania płaszczyznowego — podłogowego, ściennego lub sufitowego.

Centralne ogrzewanie jest przeciwieństwem ogrzewania miejscowego lub strefowego.

Pojęcia pokrewne i powiązane:

  • kocioł,
  • instalacja centralnego ogrzewania,
  • zład,
  • grzejnik,
  • ogrzewanie podłogowe.