Displaying the most recent of 45 posts written by

mgr inż. Krzysztof Lis

Centralne ogrzewanie

Cykl encyklopedię pojęć grzewczych zaczniemy od hasła „centralne ogrzewanie”, czyli od tytułu tego serwisu. Centralne ogrzewanie to taki sposób dostarczenia ciepła do pomieszczeń, który zakłada produkcję nośnika ciepła w jednym miejscu i jego rozprowadzenie po pomieszczeniach. Źródłem ciepła najczęściej jest kocioł, który podgrzewa wodę w instalacji centralnego ogrzewania. Czasem czynnikiem grzewczym jest nie woda, lecz […]